Systemy ERP/MES Zarządzanie Produkcją Konstrukcji Stalowych

Firma APG Systems powstała przy współpracy osób związanych z branżą informatyczną oraz kadry zarządzającej działającej w branży konstrukcji stalowych. Na bazie wieloletnich doświadczeń w zarządzaniu produkcją konstrukcji stalowych oraz projektowaniu, wytwarzaniu i wdrażaniu zintegrowanych systemów informatycznych powstaje produkt, który należy do rozwiązań klasy ERP o ściśle profilowanej specjalizacji.

APG Systems Sp. z o.o.


ul. Dworska 82 | 15-756 Białystok |
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:0000467292 | NIP: 5423232571 | REGON: 200795364
Kapitał zakładowy: 5.000 PLN; Kapitał wpłacony: 5.000 PLN