Projekt ERP

System klasy ERP do zarządzania produkcją kontraktową jest dedykowanym rozwiązaniem dla branży konstrukcji stalowych.

System został utworzony na potrzeby przedsiębiorstwa produkcyjnego branży konstrukcji stalowych. 
Uwzględnia specyficzne potrzeby w zakresie:

  • budżetowania i rozliczania zleceń,
  • rozliczania kosztów wydziałowych,
  • gospodarki magazynowej,
  • tworzenia dokumentacji produkcyjnej,
  • tworzenia dokumentacji powykonawczej,
  • ewidencji czasu pracy,
  • ewidencji produkcji wykonanej.


Posiada zaawansowane funkcje analityczne, pozwalające na szybką symulację obłożenia produkcji przez włączanie i wyłączanie zleceń z/do harmonogramu oraz zmiany terminów realizacji zleceń.