Systemy ERP/MES Zarządzanie Produkcją Konstrukcji Stalowych

ERP

System klasy ERP do zarządzania produkcją kontraktową jest dedykowanym rozwiązaniem dla branży konstrukcji stalowych.

System został utworzony na potrzeby przedsiębiorstwa produkcyjnego branży konstrukcji stalowych. 
Uwzględnia specyficzne potrzeby w zakresie:

  • budżetowania i rozliczania zleceń,
  • rozliczania kosztów wydziałowych,
  • gospodarki magazynowej,
  • tworzenia dokumentacji produkcyjnej,
  • tworzenia dokumentacji powykonawczej,
  • ewidencji czasu pracy,
  • ewidencji produkcji wykonanej.


Posiada zaawansowane funkcje analityczne, pozwalające na szybką symulację obłożenia produkcji przez włączanie i wyłączanie zleceń z/do harmonogramu oraz zmiany terminów realizacji zleceń.